ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


OIKONOMOΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ